Formål

Gjestfri, tidligere NM-hotels er en gruppering av overnattings- og serveringsbedrifter som

  • drives etter kristne verdier
  • har et åndelig tilbud til gjester og medarbeidere
  • tilbyr et miljø fritt for alkohol og andre rusmidler

Formålet er å fremme evangeliet og samordne medlemsbedrifters interesse ovenfor myndigheter, leverandører og kunder, samt bidra til utvikling av medlemsbedriftene. Medlemskap godkjennes av styret etter skriftlig søknad og signatur av vedtektene.

Styret arbeider for tiden med forsalg til ny vedtekter og mindre justeringer av formålet.